De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Vansina

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Vansina
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Vansina

Cumuleo