De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Deckmyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Deckmyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Deckmyn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Deckmyn

Cumuleo