De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Declercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Kris Declercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kris Declercq

Cumuleo