De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilda Decock

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilda Decock
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilda Decock

Cumuleo