De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Decorte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Guido Decorte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Guido Decorte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Guido Decorte

Cumuleo