De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Vansteeland

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Vansteeland
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Vansteeland
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Vansteeland

Cumuleo