De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Defays

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Defays
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Defays
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Defays

Cumuleo