De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Defeyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Defeyt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Defeyt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Defeyt

Cumuleo