De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gaston Degroote

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door André Gaston Degroote
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Gaston Degroote
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Gaston Degroote

Cumuleo