De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Noel Delaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Noel Delaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Noel Delaere

Cumuleo