De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henk Vanthournout

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Henk Vanthournout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henk Vanthournout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henk Vanthournout

Cumuleo