De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Deleu

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Deleu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Deleu

Cumuleo