De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Delforge

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Delforge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Delforge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Delforge

Cumuleo