De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Delva

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Delva
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Delva

Cumuleo