De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Delwit

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Carine Delwit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Carine Delwit

Cumuleo