De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Demeulenaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Demeulenaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Demeulenaere

Cumuleo