De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vanwalleghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vanwalleghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vanwalleghem

Cumuleo