De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Deneyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Deneyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Deneyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Deneyer

Cumuleo