De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Denis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Denis

Cumuleo