De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vanwelden

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Vanwelden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Vanwelden

Cumuleo