De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Deschryver

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Victor Deschryver
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Victor Deschryver
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Victor Deschryver

Cumuleo