De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Yves Desnos

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Yves Desnos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Yves Desnos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Yves Desnos

Cumuleo