De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Desutter

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Desutter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Desutter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Desutter

Cumuleo