De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Devin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Laurent Devin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Laurent Devin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Laurent Devin

Cumuleo