De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Devlieger

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Devlieger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Devlieger

Cumuleo