De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gino Devogelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gino Devogelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gino Devogelaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gino Devogelaere

Cumuleo