De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Venturelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patricia Venturelli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patricia Venturelli
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patricia Venturelli

Cumuleo