De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Dochy

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Dochy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Dochy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Dochy

Cumuleo