De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mario Verbeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mario Verbeeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mario Verbeeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mario Verbeeck

Cumuleo