De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gina Verbestel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gina Verbestel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gina Verbestel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gina Verbestel

Cumuleo