De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Dutry

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Dutry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Dutry

Cumuleo