De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ronald Duval

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ronald Duval
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ronald Duval
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ronald Duval

Cumuleo