De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Verbist

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Verbist
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Verbist
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Verbist

Cumuleo