De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Verborg

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Verborg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Verborg
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Verborg

Cumuleo