De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfred Evers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alfred Evers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alfred Evers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alfred Evers

Cumuleo