De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Eyletten

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door André Eyletten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Eyletten

Cumuleo