De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Fierens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Fierens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jos Fierens

Cumuleo