De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan Vercamer

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefaan Vercamer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefaan Vercamer

Cumuleo