De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Zeuwts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Zeuwts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marleen Zeuwts

Cumuleo