De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Francen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Francen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Francen

Cumuleo