De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan Vercooren

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefaan Vercooren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stefaan Vercooren

Cumuleo