De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Frankignoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Frankignoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Frankignoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Frankignoul

Cumuleo