De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Danny Franssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Danny Franssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Danny Franssens

Cumuleo