De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Franzen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Erwin Franzen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Erwin Franzen

Cumuleo