De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Fredrick

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Caroline Fredrick
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Caroline Fredrick

Cumuleo