De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Frère

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gérald Frère
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gérald Frère

Cumuleo