De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Geens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Geens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Geens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Geens

Cumuleo