De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Geerinckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Geerinckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Geerinckx

Cumuleo