De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door David Geerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door David Geerts

Cumuleo