De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Geladé

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door David Geladé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door David Geladé

Cumuleo